Kunnanhallituksen päätös tuetun kotipalvelun määrästä

28.2.2019

Sievin kunta on kunnanhallituksen päätöksellä 21.01.2019 § 4 säätänyt myöntämänsä määrärahan käyttösäännöt ja määrännyt seuraavaa: ”Yhdelle perheelle voidaan osoittaa vuosittain korkeintaan 12 kappaletta osapäiväistä kotikäyntiä tai 6 kokopäiväistä kotikäyntiä.”